A. Báthory - www.bathory.sk

Prejsť na obsah
Alžbeta BÁTHORY

Alžbeta (Erzsébet) Báthoryová pochádzala z jedného z najvýznamnejších uhorských rodov. Brat jej matky bol Štefan Báthory, poľský kráľ, zomrel v roku 1586. Jej synovec Gabriel Báthory bol sedmohradským kniežaťom.
Alžbeta prišla na svet v roku 1560. Mala troch súrodencov - Štefana, Žofiu a Kláru. Obaja rodičia zomreli, keď mala desať rokov, vychovávala ju Uršula Kanižajová, matka jej budúceho manžela Františka Nádasdyho. Alžbeta sa vydávala ako 15 ročná vo Vranove nad Topľou. Svadba bola veľkou udalosťou, prišlo na ňu 4500 hostí.

S manželom Františkom Nádasdym mala päť detí - Annu, Uršulu, Andreja, Katarínu a Pavla. Niektoré pramene uvádzajú aj Mikuláša. Uršula a Andrej zomreli ako malé deti. Jej manžel zomrel v januári 1604 v Sarvári.  V roku 1609 ju čachtický farár verejne obvinil z mučenia a zabíjania dievčat. Sťažnosti na Báthoryovú sa sa množili, prichádzali aj z Viedne, kde mala kaštieľ. Napokon sa dostali až k panovníkovi, ktorý nariadil palatínovi Jurajovi Thurzovi začať vyšetrovanie. Thurzo bol dobrý priateľ Nádasdyovcov. Jeho manželka si s Alžbetou dopisovala a vzájomne chodili na svadby svojich detí. František Nádasdy mu pred smrťou zveril celú svoju rodinu do opatery. Thurzo sa ocitol v nezávideniahodnej situácii. Zrejme najskôr informoval Báthoryovej rodinu a chránil obrovský Nádasdyovský majetok pred prípadnou konfiškáciou, pretože Alžbeta v roku 1610 napísala testament v ktorom obrovský majetok  odovzdala deťom. O tri mesiace nato prišiel palatín Thurzo neohlásene do Čachtíc a prichytil Alžbetu rovno pri mučení. V tej dobe nebolo veľa možností dostať pred súd človeka tak významného ako bola Báthoryčka. Thurzo pravdepodobne nad žiadnym súdom ani neuvažoval. Začal vyšetrovanie, ale rýchlo ho ukončil. Grófkini pomocníci boli popravení a súd s grófkou sa nikdy nekonal. Alžbetu uväznili na Čachtickom hrade kde 21.8.1614 zomrela. Jej hrob sa nikdy nenašiel.

Dievčatá údajne týrala horiacimi sviečkami, rozpáleným železom, pichala ihlicami, polievala studenou vodou na mraze. Nie vždy ich zabila. Svedkovia vypovedali, že videli dievčatá také popálené, že nemohli nastúpiť do koča. Mučením oslavovala aj Vianoce (palatín Turzo ju pristihol pri mučení tesne po Vianociach) a aj svadbu svojej dcéry, počas ktorej zomreli dve nemecké slúžky. Mŕtvoly pochovávali rôzne - na cintoríne, v poli, v obilných jamách. Raz ich zahrabali tak nedbanlivo, že rozkladajúce sa telá vyhrabali psy a roznosili ich po dvore. Jej pomocníci pred súdom udávali rôzne počty obetí - 37 alebo 50 umučených dievčat. Podľa zoznamu ktorý sa údajne našiel medzi Alžbetinými vecami bolo obetí asi 650. Báthoryovej pomocníčky Ilona Jó a Dorota Szentésová boli odsúdené na odcviknutie prstov na rukách kliešťami a na smrť upálením za živa. Ficko - ani nie tridsaťročný Ján Ujváry - bol sťatý. Rozsudok bol vykonaný pri Váhu v blízkosti Bytče.
Návrat na obsah